Choose a page

PERSONDATAPOLITIK

Hvis vi modtager nogle af dine oplysninger har du i henhold til EU-databeskyttelsesordningen (GDPR) altid ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi som virksomhed registrerer om dig og hvordan disse anvendes. Enhver virksomhed der registrer og behandler dine data skal have grundlag og din samtykke hver eneste gang noget registreres og alt skal slettes når samtykken udløber eller efter dit eget ønske. Der er strenge dokumentationskrav, hvilket betyder at vi som virksomhed skal kunne dokumentere for både indsamling, opbevaring og behandling af dine personlige data og at behandlingen heraf foregår til et sagligt og legitimt formål.

Hos Qvist Search beder vi dig kun om de oplysninger vi føler er nødvendige for rekrutteringsprocessen. Vi har også begrundet dem inden vi spørger dig. Du kan på et hvert tidspunkt i processen trække din accept og ingen ved at du er i dialog med os før du giver samtykke til, at vi må videregive dine oplysninger. Nedenfor kan du læse lidt om vores håndtering af persondata.

PERSONDATA-
POLITIK

Hvis vi modtager nogle af dine oplysninger har du i henhold til EU-databeskyttelsesordningen (GDPR) altid ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi som virksomhed registrerer om dig og hvordan disse anvendes. Enhver virksomhed der registrer og behandler dine data skal have grundlag og din samtykke hver eneste gang noget registreres og alt skal slettes når samtykken udløber eller efter dit eget ønske. Der er strenge dokumentationskrav, hvilket betyder at vi som virksomhed skal kunne dokumentere for både indsamling, opbevaring og behandling af dine personlige data og at behandlingen heraf foregår til et sagligt og legitimt formål.

Hos Qvist Search beder vi dig kun om de oplysninger vi føler er nødvendige for rekrutteringsprocessen. Vi har også begrundet dem inden vi spørger dig. Du kan på et hvert tidspunkt i processen trække din accept og ingen ved at du er i dialog med os før du giver samtykke til, at vi må videregive dine oplysninger. Nedenfor kan du løse lidt om vores håndtering af persondata.

Punkt 1

Vi, Qvist Search ApS, CVR: 37975834 er dataansvarlig.

 

Punkt 2

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at besætte en stilling hos en af vores klienter, og sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat.

 

Punkt 3

Oplysningerne vil blive brugt internt i Qvist Search ApS i forbindelse med vores rekrutteringsprocesser til besættelse af stillinger hos vores klienter. Det vil kun være konsulenter og researcher direkte relateret til det pågældende projekt, der vil have adgang til dine oplysninger. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre, heller ikke vores klienter, indtil vi har indhentet separat samtykke fra dig til det formål.

 

Punkt 4

Dine oplysninger vil blive opbevaret i forskellige tidsrammer, der følger vores saglige behov for deres brug.
Hvis vi modtager dit CV og processen af forskellige årsager stopper her, vil vi slette dine oplysninger i forbindelse med afslutningen af det pågældende projekt, medmindre du specifikt og separat samtykker, at vi opbevarer dem længere.

Hvis du går videre i processen til personlighedstest og vores længere interview, vil vi opbevare dine oplysninger i seks måneder. Hvis du bliver præsenteret for klienten, vil vi opbevare dine oplysninger i 24 måneder.
Hvis du bliver ansat, vil vi opbevare dine oplysninger i fem år. Resultater fra personlighedstest vil dog altid blive slettet efter seks måneder, da de derefter ikke længere er valide.

 

Punkt 5

Databeskyttelsesloven giver dig en række rettigheder, når vi opbevarer og behandler dine oplysninger:

  1. Ret til indsigt: Du har ret til at vide og se, hvilke oplysninger vi har registeret om dig.
  2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.
  3. Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrister, der er beskrevet i pkt. 4.
  4. Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  5. Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  6. Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække det tilbage. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.
  7. Ret til at klage: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Punkt 6 

Hvis du vil benytte dig af ovenstående rettigheder (a-f), kan du kontakte os på info@qvist-search.com