Generelt interview – hjælp til at skrive CV – nye karrieremuligheder?

Er du kunde, tidligere kunde eller tilhører du den del af vores netværk, der har givet Qvist Search link til nye opgaver, er vi altid til stede for at understøtte dig i din fremtidige søgen efter nye udfordringer.

Qvist Search prioriterer rekrutteringsopgaver, konsulentopgaver og salgsmøder meget højt. Ind imellem er der tid i overskud, og så yder vi meget gerne individuel support. Honorarets størrelse fastsættes individuelt efter forventet tidsanvendelse for at nå målet.

For at finde ud af hvor langt der er fra status til mål vil det kræve:

  • Deltagelse i Qvist Search Karriereseminar.
  • Et CV indlagt i emnebasen via hjemmesiden.
  • En kort telefonisk afklaring.

Afklaringen fastlægger dine mål og ikke mindst, hvor meget hjemmearbejde du vil lægge i processen. Det tager lang tid at udforme et CV – Anno 2025. Ikke skrivetid men tænketid.

Med afklaringen på plads er Qvist Search klar til at give et attraktivt tilbud.

Qvist Search
Assign a menu in the Left Menu options.