Et jobinterview hos Qvist Search adskiller sig lidt fra det traditionelle.

Et korrekt kompetencematch og langtidsholdbarhed i ansættelsen er essentielt for Qvist Search. Det kan have uoverskuelige konsekvenser for dig som kandidat og for kunden, hvis matchet alligevel ikke holder.

Fremtidige karriereønsker og motivation til et jobskifte er altafgørende faktorer. De afdækkes ved det personlige interview og sammenlignes med den i forvejen gennemførte personlighedstest.

Qvist Search’s succesrater er ambitiøse: Minimum 85% af alle ansatte kandidater er ansat i samme virksomhed efter 2 år – i samme eller en bedre stilling.

Generelt om interviews hos Qvist Search:

  • Hvis dine generiske kompetencer matcher den foreliggende stilling – vil vi helt sikkert indkalde dig til et personligt interview med en forudgående personlighedsanalyse via internettet.
  • Når dine motiver og karriereønsker er fastlagte, får du udleveret den grundigt gennemarbejdede stillingsprofil til hurtig gennemlæsning. Efter afklaring af stillingen afdækker vi sammen dine specifikke og generiske kompetencer. Dertil en gennemgang af din personlighedsanalyse og så går vi begge i tænkeboks.
  • Resten af processen tager vi tete a tete, når den tid kommer.
Qvist Search
Assign a menu in the Left Menu options.