Skab hurtige resultater!

100% effekt af den nye medarbejder tager typisk op til 6 måneder, svarende til 3 mdr.’s løn. En stor del af udfordringen er at lære alle teamets personligheder at kende og finde sin egen rolle i det eksisterende team. Det kan Qvist Search’s koncept for jobintro gøre noget ved.

Hvordan?

Teamet med den nye medarbejder defineres. Alle team-medlemmer gennemfører en personlighedsanalyse. På dagen for afholdelse af jobintro gives først individuelt feedback på personlighedstesten for at være forberedt.

Teamet samles og vil ved en anonym gennemgang af den enkelte i fællesskab gætte, hvem der er hvem? Her gennemgås styrker, svagheder og udfordringer for den enkelte og det samlede team.

Udbytte

Alle teammedlemmer vil få en dyb indsigt i hinandens personligheder med styrker og svagheder. Reaktionsmønstre er kendte. Hvem kan man optimalt sparre med og i hvilke situationer. Mystikken om kollegerne fjernes på få dage. Den nye medarbejder kan derefter koncentrere sig om det faglige.

Resultat

En effektiv integration af den nye medarbejder skaber hurtigere resultater og fjerner en stor del af medarbejderens mulige frustration.

 

 

Qvist Search
Assign a menu in the Left Menu options.