Man hyres på kompetencer – fyres oftest på sin adfærd!

Jobkompetencer – generelt

Defineres af Qvist Search som den måde, man bruger sin personlighed 
til at formidle sin faglighed på.

Specifikke jobkompetencer

Relaterer sig til din funktion i virksomheden.
Skal kun understøtte dine generiske kompetencer.

Generiske jobkompetencer

Giver læseren en helt overordnet forståelse for de gennemførte jobroller og især under hvilke omstændigheder, de er gennemført.

Adfærd

Lederens ubetinget vigtigste opgave: at være kulturbærer.
– det sker gennem adfærd og konsistens i adfærd.

Qvist Search
Assign a menu in the Left Menu options.