+45 4073 5540

Rekrutteringskursus

– Processen i praksis

Ansættelser af nye medarbejdere er den basale faktor for virksomhedens fremtidige succes eller fiasko.
Empati gør det ikke alene, uanset hvor god den måtte være.

Systematik og brug af de rigtige teknikker igennem hele rekrutteringsprocessens lange værdikæde øger betragteligt sandsynligheden for succes og kan således bidrage til at sikre virksomhedens fremtidige succes!

Qvist Search har +30 års succes i rekrutteringsbranchen. Vi har tilegnet os en masse viden, samt udviklet og omsat den til praktiske værktøjer til brug i hverdagen. På foranledning af mange opfordringer har vi nu udviklet og systematiseret al vores viden og erfaring til et komprimeret 2-dags rekrutteringskursus.

Kurset dækker hele den lange og komplekse værdikæde fra identifikation af behov for medarbejdere, udarbejdelse af stillingsprofiler og annoncer, udvælgelse til longlist og shortlist, interviewteknik, interview flow, personlighedsprofiler m.m. Vi omsætter de teoretiske guruers modeller til daglig praktisk anvendelse. Kurset henvender sig til alle i en virksomhed, der er involveret i ansættelser – også de rutinerede.

Kurset tager afsæt i at forbedre langtidsholdbarheden af ansættelser, derfor er arbejdstesen:

”Hyret på kompetencer – oftest fyret på adfærd”.

 

Kursets udbytte

  • Udvidet forståelse for og praktisk anvendelse af kompetencebegreberne (specifikke og generiske)
  • Indgående indsigt i virksomhedskulturbegrebet og anvendelse af samme som overordnet parameter for rekrutteringsprocessen.

Værktøjer, ideer og tips til håndtering og gennemførelse af samtlige aktiviteter i en rekrutteringsproces.

 

Kursets opbygning & indhold

Kurset gennemføres som interaktiv undervisning mellem alle deltagerne. Vi tager udgangspunkt i enkle videnskabelige teorier, der kan bruges i mange andre sammenhænge i virksomheden. Teorierne omsættes til praktiske værktøjer, der virker i hverdagen i virksomheden. Undervejs træner vi værktøjerne gennem cases, både i mindre grupper og i plenum.

Vores cases omfatter:

  • Hvordan det reelle stillingsindhold afdækkes
  • Hvordan annoncen bedst udformes, så den tiltrækker de rigtige ansøgere
  • Hvordan man udvælger ansøgere gennem hele ålerusen fra longlist, til shortlist, til ansættelse
  • Hvordan man bruger interviewteknik til at komme helt ind til kernen af den enkelte ansøger

Den interaktive undervisning omfatter alle 11 trin, der er de grundlæggende faser for en professionel rekrutteringsproces, der ikke alene er baseret på empati. Vi tager også fat på de helt overordnede temaer som employer branding, GDPR, m.v.

Dette rekrutteringskursus er både intensivt og interaktivt. For at få en intim og fortrolig atmosfære* har vi begrænset antallet af deltagere til 8. Kurset er fastsat til 2 hele dage, og vi får brug for alle timerne!

*Alle deltagere underskriver en fortrolighedserklæring

 

Lyder det interessant?

Du er meget velkommen til at kontakte Bente Lindgren på
+45 26 33 26 82 / bli@qvist-search.com

eller

Flemming Qvist på +45 40 73 55 40qvist@qvist-search.com og høre mere om pris og kursusstart.

Vi tilbyder også karriererådgivning samt kurser inden for karriereperspektivering og jobstart.
Få et overblik her.

Praktisk info om rekrutteringskurset

Rekrutteringskurset tilbydes som åbne og lukkede kurser.

Tid & sted

Planlagte åbne rekrutteringskurser:

KBH:           Dato kommer

Aalborg:     Dato kommer

Vejle:          Dato kommer

 

*Kurset afholdes med min. 4 og maks. 8 deltagere i alt.

Pris pr. deltager:
9.750 dkk (ekskl. moms).

 

Rekrutteringskurser kan også afholdes for lukkede personalegrupper

Lukkede kurser er tiltænkt firmaer med mange ansvarlige for rekruttering. Tid og pris efter aftale.

Vil du skærpe dine kompetencer indenfor rekruttering?