En succesfuld rekruttering kræver som minimum, at alle involverede parter er enige om, hvilke kandidater der helt præcist søges efter.

I tæt dialog med kunden, analyserer vi den foreliggende stilling for at identificere idealkravene til den nye medarbejder. Stillingsbeskrivelsen udformes af Qvist Search til beslutningstagerens godkendelse.

Et andet formål er at kunne identificere branchekoder for research på relevante virksomheder.

Hovedtrækkene for stillingsafdækningen omfatter:

Det konkrete:

  • Virksomhedens stamdata, ønsket fremtid og mål, kunder og overordnet branche.
  • Værdikæden og flowet i virksomheden.
  • Organisationens sammenhæng, struktur og stillingens placering.
  • Stillingens ansvarsområder, arbejdsopgaver og succeskriterier.
  • Stillingskrav til faglighed.

Det interpersonelle:

  • Det team den nye medarbejder skal være en del af.
  • Den ansættende leder.
  • Nuværende og eventuel ønsket fremtidig virksomhedskultur gennem interview og analyser af nøglemedarbejdere.

Mange kunder finder afdækningen af en stilling særdeles omfattende, så stillingsprofilen er yderst anvendelig som ledelsesværktøj i dagligdagen.

Qvist Search
Assign a menu in the Left Menu options.