Fungerer virksomhedens teams optimalt?

Ukendte og uforløste ressourcer kan være den motor, der virkelig kan skabe resultater eller for alvor kan bringe virksomheden i forandring. Har teamet de kompetencer, der skal til for at skabe succes? Har teamet de personligheder, der kan udnytte hinandens styrker og svagheder?

Qvist Search’s teamevaluering tager udgangspunkt i kompetenceafdækning af hvert enkelt teammedlem baseret på en personlighedstest. Med teamet samlet præsenteres resultaterne visuelt for hele teamet for en gennemgang og diskussion af personligheder. Dertil en sparring omkring metodikker for optimalt samarbejde, gerne ud fra tesen om at forskelligheder skaber synergi.

Teamanalyse:

  • Medarbejderne i teamet identificeres.
  • Teamets mål og rolle i organisationen afklares.
  • Alle gennemfører en personlighedstest (People Test Systems) – via nettet.
  • Et individuelt kompetenceafdækkende interview gennemføres af hvert team medlem med tilbagemelding.
  • Med teamet samlet: Visuel gennemgang, sparring og konklusion af analysen med hvert enkelt teammedlem og af hele teamet samlet.
Qvist Search
Assign a menu in the Left Menu options.