Gratis seminar: Få perspektiv på karrieren!

Til nysgerrige, interesserede, beslutningstagere, kandidater m.m.!

Klienter og kandidater har samme udfordringer med modsat fortegn: Hvem skal jeg ansætte? Skal jeg lade mig ansætte?

Jokeren er især langtidsperspektivet. Kan vi de næste 5 år udvikle den nye medarbejder til fuldt engagement? Kan jeg som fremtidig medarbejder få det job, den virksomhed og den chef, der kan udvikle min karriere – fagligt – ledelsesmæssigt mm?

Alt afgørende er, at begge parter kender både status og fremtidige ønsker, bl.a. virksomhedens fakta, kultur, specifikke og generiske kompetencer mm. Hvad står begreberne egentligt for?

Seminaret omsætter teorier (modeller) til praksis (håndværk)

De præsenterede modellerer udviklet af og bruges i det daglige arbejde af Qvist Search – udviklet fra teoretikere som Edgar Schein, Henry Mintzberg, Ichak Adizes og et par stykker mere.

Håndværket omsætter modellerne til et Executive CV – anno 2025, der kan anvendes, hvad enten du er eller ønsker bestyrelsesposter, lederstillinger eller specialiststillinger!

Advarsel: Skrivearbejdet er let – tænkearbejdet tager tid!

Fordel: Både medarbejdere og virksomheder bliver bevidste om, hvad de vil have!

 

Praktisk:

Seminarerne afholdes som ”gå-hjem” møder med jævne mellemrum i KBH og AAL. Antal deltagere typisk mellem 20 – 30. Vi vil være til stede før og efter for individuel, ultrakort sparring.

Forudsætning for deltagelse er:

Her er et par af de udtalelser deltagerne har sendt efter seminaret:

  • Jeg deltog på Qvist Search Karriereseminar med en forventning om at blive skarpere og klogere på udformingen af mit CV. Forventingerne blev klart indfriet, især blev jeg meget klogere på begrebet – generiske kompetencer, og fik gode råd, tips og ideer til, hvordan disse kan beskrives. Jeg kan helt klart anbefale andre at deltage på seminaret”

 

  • “Det var en positiv oplevelse at deltage i Qvist Search karriereseminar. Udbytterig dialog om generiske kompetencer og professionel personlighed i en god atmosfære”

 

  • Seminaret gav mig en indsigt i arbejdsgiverens tankegang i forhold til at ansætte nye medarbejdere og en dybere begrundele for indholdet i det moderne CV. Det var alt sammen med til at give en bedre forståelse af, hvorfor og hvordan mit eget CV kan forbedres. Specielt vigtigheden af de generiske kompetencer tager jeg til mig”