Har hele virksomheden det samme værdigrundlag?

Forandringer i virksomheder kræver, at værdierne og holdningerne gennem lederens adfærd er implementerede i hele virksomheden.

  • Er lederens adfærd blevet forankret i ledergruppen, så der er ens værdier og holdninger?
  • Understøtter værdierne og holdningerne organisationens indfrielse af de strategiske mål?
  • Hvordan skal værdierne og holdningerne implementeres i hele virksomheden?

Qvist Search kan skabe klarhed over udfordringerne gennem en værdi og holdningsanalyse af teams eller flere teams i virksomheden med tilhørende rådgivning om, hvordan forandringer kan gennemføres.

Qvist Search anvender samme metode, når vi løser de første rekrutteringsopgaver for nye kunder.

Organisationsanalyse:

  • Lederteamet defineres.
  • Alle i teamet gennemfører individuelt en analyse af værdier og holdninger.
  • Med lederteamet samlet: Visuel gennemgang af analysen med sparring og konklusion.
  • Individuel gennemgang og sparring med CEO.
Qvist Search
Assign a menu in the Left Menu options.