Lederens vigtigste rolle

At være kulturbærer i virksomheden gennem sin adfærd og konsistens i adfærd. Kernen af virksomhedskultur er værdierne og holdningerne skabt af lederen og som er basis for enhver udvikling af en virksomhed – og ikke mindst basis for langtidsansættelser.

Qvist Search’s Analyse værktøjer giver et skarpt billede.

Qvist Search
Assign a menu in the Left Menu options.