Choose a page

HR’s frustration og den digitale løsning

HR’s funktion undermineres af dens administrative byrde

Leadership kultur skabes gennem lederens adfærd med konstant løbende opmærksomhed på medarbejderne – processer der oftest skal stimuleres og understøttes i ledernes travle hverdag. Altså den grundlæggende arbejdsopgave for HR.
Manglende tid er den helt store frustration for HR-medarbejderne.

Den helt store tidsrøver er for de fleste administration!

Rationalet med at omdanne kedelige manuelle rutiner og administration til automatiserede digitale løsninger har haft fokus de sidste 40 år med det enkle formål at reducere manuel arbejdstid. Et af de sidste områder synes at være digitalisering af HR-administration, men der er stærkt stigende behov for det.

En exit poll af 100 HR Managers fra mellemstore og større virksomheder fra en HR konference i UK giver lidt stof til eftertanke:

52% ville vælge at automatisere processer, hvis det kunne give mere tid til de basale funktioner. 26% ville vægte en simplificeret total proces meget højt. Sådan forventede målgruppen at kunne spare mellem 1 – 1½ dag ugentlig på administration!

En af de store administrative tidsrøvere er rekruttering! Så stor en tidsrøver at f.eks. employer branding ofte bliver temmelig sporadisk og lemfældig. En kritisk vej – de potentielle ansøgere har nok ikke den samme interesse næste gang virksomheden står og mangler medarbejdere!

Digitalisering og AI mindsker HR-administration

AI (Artificial Intelligence) løsninger skaber også rationale, men baserer sig i høj grad på, at basis data er digitaliserede. AI er også hastigt på vej i HR – især inden for rekruttering. Så et godt råd er hurtigst muligt at få styr på basisdata, også for at få det fulde udbytte af næste step: AI.

HR-Partner Qvist er stærkt på vej og har allerede en spændende løsning – for nu at være beskedne.